Stručný děj opery Tristan a Isolda od Richarda Wagnera.1. dějství:
   Ve stanu na mohutné lodi naříká krásná Isolda, kdysi nevěsta irského krále Morolda, nad svým osudem. V bojích jedné výpravy Cornwallských vojů proti Irsku utkal se synovec krále Marka, Tristan s Moroldem a zabil ho. Hrot Moroldova meče však zůstal v ráně Tristana, který marně hledal uzdravení. Konečně se vydal k Isoldě, proslulé lékařským uměním a kouzly. Skryl se za jménem Tantris a předstíral šílenství. Isolda však podle úlomku meče a zbytku meče Moroldova poznala o koho jde. Pohlédnuvši však do očí nemocného, nemohla se mu pomstit, ruka s mečem ji klesla o ona Tristana uzdravila. Z vděčnosti pak přemluvil Tristan svého strýce, krále Marka, aby uzavřel s Irskem mír, ale pak se znovu vydal do Irska, aby Isoldu přivezl jako nevěstu králi Markovi. Isoldin hněv na Tristana roste, jak se loď blíží ke Cornwallským břehům. Chce se mu pomstít i za cenu vlastní smrti. Přikáže proto své družce Branganě, aby připravila číši jedu pro něho i pro ni. Neskrývá svůj úmysl ani svou zášť Tristanovi a on uznávaje, že těžce zasáhl do osudu Isoldina, dobrovolně bere číši a pije. Sotva však dopije svůj díl a sotva dopije Isolda, změní se jejich vzájemná nenávist v nesmírnou horoucí lásku, neboť Brangana omylem místo jedu namíchala nápoj lásky. Jako zmamení vystupují Tristan a Isolda na Cornwallský břeh.

2. dějství:
   Isolda v noci netrpělivě vyčkává až ztichne hluk lovců, odjíždějících na lov z králem Markem. Konečně je klid a Isolda zháší pochodeň a dává tak znamení Tristanovi. Věrná Brangana je nešťastná pro nebezpečí, do kterého se Isolda vrhá a vyčítá si, že její vinou vznikl ten šílený žár lásky mezi Isoldou a Tristanem. Nadarmo varuje Isoldu před Melotem, Tristanovým přítelem, který podle všech známek zrazuje Tristana králi. Zatím co se Tristan blíží odchazí Brangana na cimbuří na stráž a oba milenci po nekonečných vyznáních lásky se odhodlávají ke společné smrti. Sotva však se blíží ráno, vtrhne sem Melot s králem Markem a jeho družinou. Varování Kurvenalovo přišlo přílíš pozdě. Melot se holedbá králi svou věrností a pravdivými zprávami. Těžce zkrušen vyčítá král Tristanovi jeho zradu, připomínaje mu své přátelství. Tristan, odhodlán k smrti, přesvědčuje se ještě, že Isolda ho bude následovat a naběhne na meč Melotův.

3. dějství:
   Těžce zraněného Tristana odvezl Kurvenal na hrad Kareol. Jen jediné by ho mohlo uzdravit: Isolda. Kurvenal ji očekává, neboť pro ni poslal do Cornwallu. Tu se vzbudí život v Tristanově těle a on, dosud toužící po smrti se při zprávě o Isoldině příjezdu vzchopí novou silou. PíseŔ pastýře je stále smutná a to znamená, že loď nepřijíždí. Konečně se pastýřova šalmaj ozve radostně, Isolda se objevuje. Tristan snaží se jí vyjít vstříc, klesá však mrtev. V tom přijíždí druhá loď a z ní vychází na hrad král Marek s Melotem a Branganou. Melot padne rukou Kurvenalovou, sám Kurvenal je těžce raněn dříve než se může vysvětlit, že král Marek přichází odpustit, dověděv se o tajemství nápoje a tím o nevině Tristana a Isoldy, je vše však marno. Láska Isoldina ji nedovoluje, aby přežila smrt milencovou. Umírá láskou.