V představení je autorem předepsáno použití několika hudebních motivů.
Zde máte možnost se s nimi blíže seznámit.             německá
             hymna
             Tristan
             a Isolda
             britská
             hymna
             Spirit
             of India
          Lili Marléne              Roses
             of Picardy
             Smoke gets
             in your eyes
          Charleston
          Ramona