CHIHUAHUA,

hlavní město stejnojmenného státu. Není příliš turisticky navštěvované, ale je příjemné probádat jeho skrytá zákoutí a strávit zde nějaký den. Město bylo založeno na počátku osmnáctého století.
   Kostel Santa Eulália byl postaven částečně díky zvláštní dani ze stříbra, které se zde těžilo. Je bohatě vyzdoben a pochází z osmnáctého století. Trojitá kamenná hlavní loď dómu je příkladem zdejšího baroka, s četnými pozdějšími doplňky a změnami. Varhany byly dovezeny z Německa, zatímco sochy na přilehlé Plaza De Armas pocházejí z Itálie.
   Na Plaza De Armas je Chihuahuaská radnice, ve které se vystavuje na odiv v zasedacím sále, údajně největší jednací stůl na světě.
   Pět bloků odtud, kde ulice Juarez se setkává s ulicí Calle 5a je Museo Casa De Juarez. Tato budova sloužila jako státní palác během dvou let Francouzské invaze a byla Juarézovým oficiálním sídlem v roce 1864.
   Ještě o dva bloky dále na severní straně Plaza Hidalgo, je stavba vládního paláce (Capitol) s freskami od Aarona Pifa Mory zobrazujícími historii státu. Tato budova, původně klášter, potřebovala po požáru v roce 1940 podstatné opravy. Plaketa a oltář De La Patria ve středu patia označuje místo, kde byli popraveni v roce 1811 otec Miguel Hidalgo a jeho spolubojovníci za nezávislost - Allende, Aldama a Jimenez.
   Na druhé straně Plaza je federální palác (postaven v začátku minulého století), který v sobě začleňuje podstatně starší věž. V ní byla vězeňská cela, ve které byl držen Hidalgo 98 dní před popravou o chlebu a vodě. Noc před exekucí napsal báseň na zeď, ve které děkuje stráži a správci za laskavost.
   Oblastní muzeum (Quinta Gameros) na Calle 4a je jedním z velmi hezkých příkladů mexického Art-nouveau. Byla vystavěna v letech 1907-11 na objednávku Manuela Gamerose, důlního inženýra. Jsou v ní nyní archeologické a historické exponáty. V Reforma 5 je Galerie moderního umění (Museo Da Arte Popular), moderní budova s ukázkami ze života a zvyků Taruhamarských indiánů.
   Všechny cesty, ale nakonec skončí u domu Pancho Villy. Je to zvláštní, muzeum revoluce (Museo De La Revolución) v Calle 10 je nyní ve vlastnictví mexické armády! Villovo 50 pokojové sídlo bylo přebudováno na muzeum jeho vdovou, Luz Corral De Villa, která zde žila hrdě až do své smrti v roce 1981. Mnoho lidí ho stále pojmenovává jako Quinta Luz nebo La Casa De Villa. Nyní stojí v tiché poctě k "El Generalovi", jako ozvěna zvuků jeho bouřlivých shromáždění a divokých večírků. Dnes se návštěvníci shlukují na nádvoří a počítají díry po kulkách v jeho Dodgi .severní amerika