Britská hymnaGod Save the Queen

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and Glorious,
Long to reign over us;
God save the Queen!

O Lord our God arise,
Scatter her enemies
And make them fall;
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
Oh, save us all!

Thy choicest gifts in store
On her be pleased to pour;
Long may she reign;
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice,
God save the Queen!

Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.

From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O'er her thine arm extend,
For Britain's sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!

Lord grant that Marshal Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the King!
Bůh ochraňuj královnu

Bůh ochraňuj naši milostivou královnu,
a dopřej dlouhý život její Vznešenosti,
Bůh ochraňuj královnu!
Sešli jí vítězství,
šťestí a slávu,
Ať dlouho vládne nám;
Bůh ochraňuj královnu!

Ó! Pán náš, Běh, povstal,
aby rozptýlil její nepřátele,
a přivodil jim pád;
uvedl ve zmatek jejich předáky,
zmařil jim darebácké úskoky,
Na Tobě naše naděje upevníme,
Ó! Ochraňuj všechny z nás!

Máš nejvybranější dary
štěstí se na Tebe vylévá;
Nechť dlouho panuješ;
a můžeš chránit naše práva,
A dej nám vždy důvod
abychom zpívali ze srdce a hlasitě:
Bůh ochraňuj královnu!

V této zemi nikdy osamělý,
nýbrž Božímu milosrdenství známý,
od pobřeží k pobřeží!
Pán učiní, že národy uvidí,
že lidé by si měli bratry být,
a rodinu vytvoří jedinou,
po celém světě rozlehlou.

Od všech nepřátel skrytých,
od úderů vrahů úkladných,
Bůh ochraňuj královnu!
Rozprostři nad ní ruku svou,
Pro její rodinu britskou,
Naši matku, prince a přítele,
Bůh ochraňuj královnu!

Pán zajistí, že maršál Wade
skrze tvou pomoc mocnou
vítězství přinese.
Může vzpouru umlčet,
a jako dravý proud žene,
vzpurné Skoty k drtivé porážce.
Bůh ochraňuj krále!